Den frivillige organisasjonen She=precious trengte en helt ny grafisk profil, ny nettside, og nytt markedsføringsmateriell. Etter rebrandingen er det lettere for organisasjonen å produsere innhold og bruke rett uttrykk på sosiale medier.

Coach og samtaleterapeut Ida Williams trengte ny profil og ny nettside, for å kunne tiltrekke seg de rette kundene. Etter å ha jobbet sammen fikk vi på plass en enkel nettside, ny profil og nytt uttrykk. Hun har fått en rekke positive tilbakemeldinger på en brukervennlig nettside.

Kunstneren Kristine Goderstad trengte en meget brukervennlig nettside for å vise frem maleriene sine. Det er viktig for henne å få frem et personlig preg som reflekterer kunsten hennes. Vi satte derfor opp et enkelt nettside-oppsett.