Den frivillige organisasjonen She=precious trengte en helt ny grafisk profil, ny nettside, og nytt markedsføringsmateriell. Etter rebrandingen er det lettere for organisasjonen å produsere innhold og bruke rett uttrykk på sosiale medier.

Coach og samtaleterapeut Ida Williams trengte ny profil og ny nettside, for å kunne tiltrekke seg de rette kundene. Etter å ha jobbet sammen fikk vi på plass en enkel nettside, ny profil og nytt uttrykk. Hun har fått en rekke positive tilbakemeldinger på en brukervennlig nettside.

Kunstneren Kristine Goderstad trengte en meget brukervennlig nettside for å vise frem maleriene sine. Det er viktig for henne å få frem et personlig preg som reflekterer kunsten hennes. Vi satte derfor opp et enkelt nettside-oppsett.

Vouzmagasinet.com er et nettmagasin som arbeider for økt deltagelse av kvinner i norske medier. Nettsiden er multimedial; her finner man lyd, video, tekst og bilde. Artiklene publiseres i klassisk magasin-layout. I tillegg til nettsiden designet jeg hele den grafiske profilen til Vouzmagasinet og den har fått god respons fra sin spesifikke målgruppe. Samtidig er det veldig lett for ansvarlige å publisere både på nettsiden og sosiale medier, når det grafiske uttrykket er satt.