«Svimle» føler seg misforstått av staten: – Svimmelhet er ikke alvorlig nok!

Antallet kronisk svimle i Norge øker, og flertallet kan rapportere at de regelmessig blir misforstått og tatt lite seriøst av ansatte og saksbehandlere ved statlige institusjoner.

Skrevet av: Hege Lianne Williams

Langvarig svimmelhet kan by på en rekke utfordringer. Tilstanden kan raskt lede til nedsatt arbeids- og funksjonsevne, i tillegg til isolasjon og depresjon. Det er heller ikke sjelden at pasienter får sterkt redusert inntekt i etterkant og i verste fall må si opp jobben. Allikevel møter mange pasienter misforståelser når de søker hjelp.

hj

Ikke alvorlig nok å være svimmel

«Anne» ønsker å holde seg anonym i saken, da hun er midt oppi sin sak hos NAV. Hun har slitt med indre-øre-sykdommen Morbus Ménière siden 2007 og har opplevd at sykdommen har stjålet både inntekten og hørselen hennes. Øresykdommen gir kraftig svimmelhet, tinnitus og kraftig nedsatt hørsel. På møtene med sine saksbehandlere hos NAV, har hun fått i kommentar at «det skal ikke være noe problem å ha Ménière på jobb.»

– Jeg har blitt helt døv på venstre øre og har tinnitus i begge. Jeg sliter daglig med svimmelhet og det er vanskelig å fungere vanlig i hverdagen – ikke bare på jobb. Likevel blir jeg avfeid med at «det ikke finnes noen utfordringer ved å ha Ménière.» Dette kommer fra saksbehandlere uten medisinsk bakgrunn som skal ta avgjørelser om mitt liv, avslutter «Anne».

Saken fortsetter under bildet. 

hj

ILLUSTRASJONSFOTO: Hos pasientene med Morbus Ménière, er hørseltap en av hovedsymptomene. Da er det aktuelt med høreapparat. Foto: Hege Lianne Williams.

hj

Dyttet ned på lista

Narve Bjørneseth ved Apex Klinikken har jobbet som balansefysioterapeut i elleve år og har fokusert på svimmelhet som hovedsymptom. Han hører stadig at pasientene ikke føler seg forstått hos NAV.

– Pasientene ønsker at jeg skriver et referat over undersøkelsene vi har gjort, og da skriver jeg på en slik måte at også saksbehandlere på NAV forstår. De er jo ikke trent opp på alle betegnelsene slik vi er.

Bjørneseth er enig i at kronisk svimmelhet har blitt «dyttet langt ned på lista over sykdommer». Han tror at dette har mye å gjøre med hvilken grad svimmelhet kan relateres til.

– Problemet er at alle har opplevd smerte og det kan enklere relateres til, men ikke alle har opplevd svimmelhet som varer i lange perioder. Mange tenker at å være svimmel er noe som vil gå over om kort tid; ikke at man lever på «karusell» i tre dager, sier Bjørneseth.

ILLUSTRASJONSFOTO: For noen svimle er det nødvendig å bruke hjelpemidler til å gå. Da er stokk og rullator mest brukt. Foto: Hege Lianne Williams.

hj

Nav beklager

I en epost fra NAV svarer de følgende: «Vi beklager dersom noen har opplevd at de ikke er blitt tatt på alvor i møte med NAV. Vi er opptatt av at den enkelte skal bli møtt på en god og respektfull måte, uansett hvilken situasjon den enkelte brukeren er i.»

Leave a Reply